Om een hoge kwaliteit te verzekeren, zijn deze voorwaarden van toepassing voor alle gebruikers.

 1. Zoekertjes
  hebbes mag enkel gebruikt worden voor het online plaatsen van immo-zoekertjes (advertenties).
 2. Zoekertjes
  hebbes mag gebruikt worden voor het plaatsen van zoekertjes, maar niet als contact- of dating-site.
 3. Eén product of dienst per advertentie
  Ieder zoekertje mag slechts één product of dienst bevatten.
 4. Niet-conforme producten of diensten
  hebbes kan zoekertjes verwijderen die niet passen binnen hebbes.

  Producten of diensten voor netwerk-sales en multi-level-marketing zijn verboden. Producten of diensten moeten in overeenstemming zijn met de in België geldende wetgeving. De zoekertjes, producten of diensten mogen niet beledigend of aanstootgevend zijn. Tekst en foto bij een product of dienst moeten voldoende relevante informatie bevatten, die overeenstemt met de realiteit. Doorlinken naar andere sites (die niet rechtstreeks in verband staan met het product of de dienst) is verboden.
 5. Hebbes heeft het recht om zonder motivering en zonder vergoeding een niet-conform zoekertje aan te passen, te verwijderen, te schorsen of naar een andere categorie te verplaatsen.
 6. Verantwoordelijkheid
  De persoon die het zoekertje plaatste blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor het zoekertje, de producten of diensten. Het zoekertje is informatief en onder alle voorbehoud.
  hebbes is dienstverlener en handelt niet in naam noch voor rekening van de gebruikers.
  hebbes draagt geen verantwoordelijkheid en geen aansprakelijkheid; niet voor de inhoud of de vorm van de zoekertjes, niet voor de producten of diensten en ook niet voor de eventuele technische storingen of de onbeschikbaarheid van de website.

Voor contractvoorwaarden en vragen over deze voorwaarden van hebbes, kunt u contact nemen met info@hebbes.be.

Geef je browser toestemming om je huidige locatie te gebruiken.
Ok
Type pand
Ok
Opties
Ok