Zo ziet de overheid wonen in Vlaanderen: activatie, sociale toets en betonstop
vlaanderen.jpg

Een actief grond- en pandenbeleid zodat wie ergens anders wil gaan wonen, keuze genoeg heeft in het segment van zijn goesting. Het is één van de speerpunten in het beleidsplan van Vlaams minister van Wonen, Liesbeth Homans. In haar nota, die de periode 2014-2019 behelst, heeft ze tevens een bijzondere aandacht voor sociale woningbouw.

Het cliché van de baksteen in de maag mag dan wel achterhaald zijn, de Vlaming hecht nog steeds veel belang aan kwalitatief wonen. Dit houdt niet alleen de staat en afwerkingsgraad van de gebouwen in, maar ook de ligging en ruimtelijke ordening zijn van belang.

Om met die achtergrond de hele bevolking, en dus de meest uiteenlopende woonbudgetten, tevreden te houden, heeft de minister van Wonen de moeilijke taak om alomvattende regels en voorwaarden op te leggen. Daarnaast zijn er eigen prioriteiten, die het beleid van minister Homans kleur moeten geven. Haar kabinet somt de accenten en strategische keuzes in de Vlaamse woonvisie op.

Vrije markt

Allereerst mikt dit beleidsplan op een actief grond- en pandenbeleid. Het komt erop neer dat er voldoende bouwgronden, huizen en appartementen op de markt aanwezig moeten zijn zodat iedereen zijn gading in het aanbod kan vinden.

Hierbij mag uiteraard de werking van de vrije markt niet worden verstoord, maar de Vlaamse steden en gemeenten worden wel aangemoedigd om zelf gronden op de markt te brengen of ze aan te wenden voor lokale projecten. Een stimulerend beleid, gericht op het voorkomen van tekorten.

Sociale subsidies

Aparte aandacht wordt besteed aan sociale woningbouw. De ministerraad keurde afgelopen zomer nog een nieuw procedurebesluit goed, dat de modaliteiten vastlegt voor de sociale huisvesting in de komende jaren. Daarmee ligt de planning vast, alsook de bouwtechnische en conceptuele voorschriften waar de ‘sociale woning van de toekomst’ aan moet voldoen. Een ambitieus plan, wat de belangrijkheid ervan onderstreept.

Flankerend wordt werk gemaakt van sociale woonkredieten, zodat de betaalbaarheid onder controle blijft. De directe subsidiëring van koopwoningen werd immers stopgezet. Het stelsel van huurpremies en -subsidies blijft wel ongewijzigd.

Betonstop

We kunnen tot slot niet buiten de belangrijke beslissing van de Vlaamse regering over de zogenaamde ‘betonstop’. Die houdt in dat tegen 2040 de vrije ruimte niet meer zal kunnen ingenomen worden voor verkavelingen of vrijstaande woningen in lintbebouwing.

Nieuwe woningen zullen in de steden en op de vrije plaatsjes in de directe rand moeten gebouwd worden. Voorlopig nog ver-van-ons-bed, maar straks wel fundamenteel voor de manier waarop de Vlaming gaat wonen.

(km/br/rvdb/bv) - Dossier: Investeren in Vastgoed 2017

Vind meteen het pand van je dromen

Geen locatie gevonden!
searchZoeken

Meer dan 60.000 panden op Hebbes!

Dit interesseert u misschien ook:
Geef je browser toestemming om je huidige locatie te gebruiken.
Ok
Type pand
Ok
Opties
Ok