Wat doet een architect allemaal?
architect.jpg

De architect doet meer dan uw ideeën voor de woning naar een plan vertalen. Hij is uw adviseur, vertrouwenspersoon en technisch specialist doorheen het hele bouwproject. Ga dan ook niet over één nacht ijs in het kiezen van de ontwerper.

Het eerste wat de architect voor u doet is een voorontwerp uitwerken op basis van de informatie en ideeën die je hem verschafte. Maar aan die eerste taak gaat al een heel proces vooraf: de kennismaking en het kiezen van de architect. Doe dit met zorg en neem er tijd voor. 

Spreek met verschillende architecten af – liefst op basis van eerder werk dat je gezien hebt of via mond-aan-mondreclame - en kies die man of vrouw bij wie je het beste gevoel had. Er moet een klik zijn.

Ontwerpen

Eenmaal je een contract met de architect hebt afgesloten kan hij zich aan zijn ontwerptaak zetten. Na een voorontwerp waarin hij zijn ideeën in hoofdlijnen uitwerkt, werkt de architect het definitief ontwerp uit. Bedoeling is dat het voorontwerp via onderling overleg voldoende uitgeklaard is voordat de architect aan het definitieve ontwerp begint.

Het gebeurt wel eens vaker dat bouwplannen niet helemaal binnen de geldende bouwvoorschriften vallen. In dat geval kan de architect overleggen met de dienst ruimtelijke ordening om na te gaan welke afwijkingen voor het bestuur aanvaardbaar zijn. Dergelijke afwijkingen vragen meer administratieve rompslomp, de architect neemt die voor zijn rekening.

Vergunningsaanvraag

Wanneer het definitieve ontwerp op punt staat, zorgt de architect voor de opmaak van het dossier voor de stedenbouwkundige aanvraag.

Het opstellen van het uitvoeringsdossier

De volgende stap na de vergunningsaanvraag is de opmaak van het uitvoeringsdossier. Naast de uitvoeringsplannen voor de aannemers bevat dit ook de nodige details van bepaalde constructiedelen, het lastenboek en de meetstaat. 

Het lastenboek beschrijft welke materialen je wilt toepassen in de woning. De meetstaat geeft de hoeveelheden aan. Dit is de basis voor de aannemers om hun offerte te maken.

Controle offertes

In veel gevallen vragen bouwheren zelf de offertes op bij verschillende aannemers en beoordelen die dan ook zelf. Weet dat de architect hier perfect een rol in kan hebben. Vanuit zijn ervaring is hij of zij vaak beter geplaatst om offertes naar waarde te schatten, ze te beoordelen op hun volledigheid en daarbij een gefundeerd advies te geven.

Werfopvolging

Eenmaal de werken van start gaan, is de architect wettelijk verplicht deze nauwgezet op te volgen. Dat betekent dat hij de werf regelmatig bezoekt en nagaat of de aannemer de werken volgens de plannen en de regels van de kunst uitvoerde. Verder zoekt de architect mee naar oplossingen voor eventuele problemen en controleert hij of de aannemer de vooropgestelde timing respecteert.

Oplevering

De architect blijft aan uw zijde als vertrouwenspersoon tot aan de oplevering.

VIDEO: Nog even samengevat ...

(tv) - Met dank aan Habitos.be - Video: Quoon

Label: Bouwlexicon

Vind meteen het pand van je dromen

Geen locatie gevonden!
searchZoeken

Meer dan 60.000 panden op Hebbes!

Dit interesseert u misschien ook:
Geef je browser toestemming om je huidige locatie te gebruiken.
Ok
Type pand
Ok
Opties
Ok