Wacht niet met isoleren nu er nog steunmaatregelen zijn
isoleren.jpg

Voor 2015 zijn er geen fundamentele wijzigingen voor de energiepremies. Alleen wordt het E-peil voor de premie die de netbeheerders aan nieuwe bouwaanvragen geven, iets strenger: E30 in plaats van E40.

Ook de belastingvermindering voor wie investeert in de isolatie van een woning die al minstens 5 jaar in gebruik is, loopt gewoon verder. Vanaf begin 2016 komt er een geleidelijke afbouw van het premiestelsel. Wie zijn dak en of muren wil isoleren, of hoogrendementsglas wil plaatsen, wacht best niet langer.

Premies voor nieuwbouwwoningen

Indien je woning een stuk beter scoort dan de wettelijke eisen, kun je voor nieuwbouwwoningen zowel een E-peilpremie van de netbeheerder ontvangen als genieten van een korting op de onroerende voorheffing. Wettelijk moet het E-peil van een bouwaanvragen dit jaar lager zijn dan of gelijk zijn aan E60.

Het E-peil is een maat voor de energetische prestatie van een gebouw, rekening houdend met de isolatie, oriëntatie, verwarming en ventilatie. Voor bouwaanvragen met een E30-peil of lager kun je een E-peilpremie van de netbeheerder aanvragen.

 • Bij een E-peil van maximaal E40 krijg je automatisch een korting van 50% op de onroerende voorheffing, en dit gedurende 5 jaar.
 • Bij een E-peil van maximaal E30 bedraagt de korting 100% op de onroerende voorheffing, eveneens gedurende 5 jaar.

Voor alle details en voorwaarden: raadpleeg de aanvraagformulieren op Infrax.be of Eandis.be. Meer info vind je ook op Energiesparen.be. Je kan er ook de brochure ‘Premies en leningen voor energiebesparing in Vlaanderen - editie 2015’ bestellen.

Ook belastingvermindering dakisolatie blijft

Ook de belastingvermindering voor wie investeert in dakisolatie loopt verder. Voor investeringen betaald in 2015 kun je een vermindering krijgen van 30% van het factuurbedrag, met een maximum van 3.040 euro.

De voorwaarden zijn:

 • Je moet effectief belastingen betalen.
 • De dakisolatie moet worden geplaatst door een aannemer.
 • De aannemer moet op de factuur een aantal verplichte gegevens vermelden.
 • Je woning moet bij de start van de werken minimaal 5 jaar in gebruik zijn.
 • Het isolatiemateriaal moet een Rd-waarde (warmteweerstandscoëfficiënt) hebben van minstens 2,5 m2K/W.

FRGE is Energielening geworden

In een aantal gemeenten kon je voor energiebesparende investeringen een lening van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) krijgen. Op 5 januari 2015 is deze FRGE-lening veranderd in de Vlaamse Energielening. Je kunt maximum 10.000 euro lenen, terug te betalen binnen de 5 jaar. Voor de meerderheid van de bevolking geldt een intrest van 2 procent, terwijl bepaalde kwetsbare groepen kunnen lenen aan 0 procent. Het gaat om volgende doelgroepen:

 • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
 • personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan 16.965,47 euro, verhoogd met 3.140,77 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is (inkomensgrenzen op 1 september 2013);
 • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
 • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
 • eigenaars die hun woning verhuren via een SVK (sociaal verhuurkantoor) aan mensen uit deze doelgroep.

De lening wordt uitgekeerd via ‘lokale entiteiten’. Je kunt een Energielening dus enkel aanvragen als er voor je gemeente zo’n lokale entiteit is. Mogelijke energiebesparende maatregelen die via de lening terugbetaald kunnen worden zijn:

 • Dak, vloer en muur isoleren
 • Hoogrendementsglas plaatsen of ramen vervangen
 • Oude verwarmingsketel vervangen door condensatieketel, warmtepomp
 • Zonneboiler plaatsen
 • Fotovoltaïsche zonnepanelen plaatsen
 • Geothermische warmtepomp plaatsen
 • Thermostatische kranen plaatsen
 • Kamerthermostaat met programmeermogelijkheden plaatsen
 • Verwarmingsketel onderhouden
 • Energie-audit laten uitvoeren

Elke lokale entiteit bepaalt zelf welke werken voor de lening in aanmerking komen. De werken moeten wel altijd worden uitgevoerd door een aannemer. Voor meer info kan je terecht bij de lokale entiteiten en op Energiesparen.be.

Verbeteringspremie voor dakisolatie blijft ongemoeid

De premies die in dit artikel worden opgesomd, zijn de zogenaamde REG-premies. Dit zijn de premies die worden gegeven ter bevordering van rationeel energiegebruik, en waarvoor je een aanvraag moet indienen bij je distributiebeheerder, bij Eandis of Infrax dus. Deze premies worden toegekend voor dakisolatie, buitenmuurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsglas, een warmtepomp of een zonneboiler. Hoe en wanneer dat precies zal gebeuren, is nog niet duidelijk, maar de Vlaamse regering is van plan om de tussenkomsten voor dakisolatie en dubbele beglazing te ‘hervormen’ vanaf 2016.

Naast deze REG-premies kan al wie renoveert van de Vlaamse overheid ook een ‘verbeteringspremie’ krijgen voor tal van aanpassingswerken, waaronder dakisolatie. Voorlopig is er nog geen sprake van dat de Vlaamse overheid deze premie wil terugschroeven. Je kunt voor dakisolatie nog steeds een premie van 1.250 euro krijgen wanneer je aan een aantal voorwaarden voldoet. Je moet bijvoorbeeld voor minstens 2.500 facturen voor dakwerken kunnen voorleggen. Enkel de laagste inkomens kunnen hiervan genieten. Meer details hierover vind je op Wonenvlaanderen.be/premies.

(vg/em) - Bron: Bouwen & Renoveren

Label: Ruwbouw

Vind meteen het pand van je dromen

Geen locatie gevonden!
searchZoeken

Meer dan 60.000 panden op Hebbes!

Dit interesseert u misschien ook:
Geef je browser toestemming om je huidige locatie te gebruiken.
Ok
Type pand
Ok
Opties
Ok