Strengere EPB-eisen in 2016
ruwbouw.jpg

Vanaf 2016 wordt het algemene energiepeil, het zogenaamde E-peil, nog eens strenger. Nieuwe, herbouwde en grondig verbouwde gebouwen mogen vanaf dan maximaal E50 hebben, in plaats van E60 nu. Ook de isolatie-eisen voor vensters, vloeren en ondergrondse muren worden verder aangescherpt.

Nieuwbouw: maximaal E50

Een nieuwbouwwoning of appartement waarvoor in 2016 een vergunning wordt aangevraagd of melding gedaan, moet voldoen aan E50. Momenteel is dat nog E60. Van E60 naar E50 is niet zo’n grote stap. De vergunningsaanvragen van eengezinswoningen haalden reeds in 2012 een gemiddelde van E57, en al bijna 25% van de aanvragen van 2013 van eengezinswoningen heeft een E-peil van maximaal E50. Voor de aanvraagjaren 2012 en 2013 had bijna 12% van de woningen een E-peil onder de E40.

De energie-eisen voor nieuwbouwwoningen liggen al sinds 2006 vast in de energieprestatieregelgeving (EPB). Het maximaal toegelaten E-peil daalt om de twee jaar, tot het in 2012 E30 zal bereiken, het niveau van een BEN-woning (bijna energieneutraal).

De komende 5 jaar zal de E-peileis dus nog 20 E-peilpunten strenger worden. Het E-peil wordt vooral bepaald door de thermische isolatie, luchtdichtheid en compactheid van een woning, maar ook door de oriëntatie, de bezonning en de vaste installaties (verwarming, watervoorziening, ventilatie en koeling).

Daken, muren en vloeren: maximale U-waarde van 0,24 W/m2K

Voor vergunningsaanvragen of meldingen van nieuwbouwwoningen vanaf 1 januari 2016 wordt ook de maximale U-waarde van enkele constructiedelen verstrengd. Hoe lager de U-waarde (of warmtedoorgangscoëfficiënt), hoe beter een constructiedeel geïsoleerd is. De U-waarde van een constructiedeel hangt af van de dikte en de isolatiewaarde (lambdawaarde) van alle materialen waaruit het is opgebouwd. Hoe hoger de lambdawaarde, hoe minder goed een materiaal isoleert. Een hoge lambdawaarde van een isolatiemateriaal moet je dus compenseren met een dikkere laag.

Vanaf volgend jaar mag de gemiddelde U-waarde van alle vensters samen maximaal 1,5 w/m2k zijn (in plaats van 1,8 w/m2k momenteel), terwijl de U-waarde van vloeren, ondergrondse muren en nageïsoleerde vloeren maximaal 0,24 w/m2k mag zijn. Voor alle opake scheidingsconstructies (daken, plafonds, muren en vloeren) komt de maximale U-eis vanaf 2016 dus op hetzelfde niveau te liggen. Concreet betekent dit dat massieve woningen zullen moeten worden geïsoleerd met materialen met minstens de volgende dikte en de volgende lambdawaarde …

Daken, muren en vloeren: maximale U-waarde van 0,24 W/m2K

Vensters Minstens 1.1-beglazing
Buitenmuren ± 10 cm pur
(lambda = 0,025 W/mK)
± 12 cm xps
(lambda = 0,034 W/mK)
± 15 cm minerale wol of eps
(lambda = 0,038 W/mK)
Platte daken ± 10 cm pur
(lambda = 0,025 W/mK
± 12 cm xps
(lambda = 0,034 W/mK)
± 15 cm minerale wol of eps
(lambda = 0,038 W/mK)
Hellende daken ± 18 cm minerale wol (lambda = 0,038 W/mK)
Vloeren op volle grond ± 8 cm gespoten pur
(lambda = 0,028 W/mK)
± 10 cm xps
(lambda = 0,034 W/mK)
± 12 cm eps
(lambda = 0,038 W/mK)

Pv-installatie moet minstens10 kWh/m2 produceren

Sinds 2014 moet elke nieuwe woning in Vlaanderen ofwel een minimum hoeveelheid energie halen uit hernieuwbare bronnen, ofwel moet het E-peil minstens 10% lager zijn dan het maximale E-peil dat op dat moment algemeen geldt. Volgens het VEA kiezen ongeveer twee van de drie bouwheren voor hernieuwbare energie en kiest één op de drie voor de strengere E-peileis.

Wie opteert voor de productie van hernieuwbare energie, mag wettelijk kiezen uit zes systemen of een combinatie ervan: een zonneboiler, zonnepanelen (een pv-installatie dus), een warmtepomp, een biomassa-installatie, aansluiting op een net voor stadsverwarming of -koeling, of deelname aan een provinciaal project voor hernieuwbare energie. Een pv-installatie moet vanaf 2016 minstens 10 kwh/m2 energie produceren om te voldoen, in plaats van 7 kwh/ m2 momenteel. Voor de andere systemen van hernieuwbare energie blijven de voorwaarden dezelfde.

Woningen waarin geen systeem op hernieuwbare energie is toegepast of waarvan het systeem niet voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden (inzake oriëntatie, rendement...) moeten vanaf 2016 voldoen aan maximum E45 (in plaats van E50 nu).

Renovaties: strengere U-waarden

Ook voor vergunningsplichtige renovaties legt de Vlaamse overheid voor 2016 strengere EPB-eisen op. De gemiddelde U-waarde van alle vensters samen mag maximaal 1,5 w/ m2k zijn, terwijl de U-waarde van vloeren, van ondergrondse muren en van nageïsoleerde vloeren niet hoger mag zijn dan 0,24 W/m2K.

Meer informatie over:

(vg) - Bron: Dossier Bouwen & Renoveren

Label: Energie

Vind meteen het pand van je dromen

Geen locatie gevonden!
searchZoeken

Meer dan 60.000 panden op Hebbes!

Dit interesseert u misschien ook:
Geef je browser toestemming om je huidige locatie te gebruiken.
Ok
Type pand
Ok
Opties
Ok