Schenking uit warme hand is voordeliger dan via erfenis
schenking-01.jpg

Wist je dat de term ‘successierechten’ in Vlaanderen niet meer bestaat en dit nu officieel erfbelasting wordt genoemd? Of dat de zogenaamde schenkingsrechten werden herdoopt tot schenkbelasting? Rechten zijn dus belastingen geworden, maar de gewijzigde terminologie heeft de prijs die je moet betalen om onroerend goed via een schenking over te dragen, niet doen stijgen. Meer nog, het is zelfs goedkoper geworden dan een huis, appartement of bouwgrond via een erfenis door te geven.

“Belangrijk om weten is dat het schenken van onroerend goed sinds 1 juli 2015 drastisch goedkoper is geworden in Vlaanderen”, zegt Eric Spruyt, notaris in Brussel en professor aan de KU Leuven. “Dat komt omdat sinds vorig jaar het Vlaams gewest de inning van de registratie- en successierechten zelf in handen heeft genomen en men van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om de Vlaamse regels in een nieuw fiscaal wetboek te gieten, de Vlaamse Codex Fiscaliteit genoemd. Daarin staan een aantal nieuwe fiscale bepalingen over de schenking van onroerende goederen, die de wetgeving in de eerste plaats eenvoudiger maakt.

Deze vereenvoudiging houdt onder meer het schrappen in van een aantal categorieën van verwantschappen, waar in het verleden telkens een ander tarief op van toepassing was bij schenking van een onroerend goed (huis, appartement, bouwgrond...). Er zijn nu nog 2 categorieën over: ten eerste de schenking tussen personen in rechte lijn (bv. ouders en kinderen) en tussen partners (gehuwd of samenwonend), en ten tweede, de schenking tussen alle andere personen.”

Warme hand

Vervolgens hangt het af van de waarde van het onroerend goed om de belastingsvoet te kennen. In de eerste categorie betaal je slechts 3% (op de eerste schijf van 150.000 euro), 9% (150.000-250.000), 18% (250.000-450.000) of 27% (boven 450.000 euro). In de tweede categorie bedraagt de belasting tussen 10% en 40%. “Deze tarieven zijn in vergelijking met de vorige wetgeving fors verlaagd”, zet Eric Spruyt.

“In een aantal gevallen is de aanslag zelfs gehalveerd. Bovendien heeft de grote verhoging van de eerste schijf aan het laagste tarief (vroeger 12.500 euro, nu 150.000 euro), ook een forse vermindering van het fiscaal prijskaartje tot gevolg. De verkrijging van een onroerend ‘uit de warme hand’ via schenking onder levenden, is hierdoor fiscaal veel voordeliger geworden dan via erfenis.”

Daar bovenop heeft de Vlaamse regering in een aantal specifieke gevallen nog een bijkomende inspanning gedaan. “Zoals voor iemand die een schenking van onroerend goed ontvangt, en hier energiebesparende renovatiewerken in laat uitvoeren”, weet de notaris. “Hetzelfde is van toepassing voor wie na de schenking een kwaliteitsvolle woning verhuurt. ‘Kwaliteitsvol’ betekent in de praktijk dat er een conformiteitsattest kan worden voorgelegd. als derde en laatste extra maatregel wordt er een ‘abattement’, of beperkte voetvrijstelling van schenkbelasting, ingevoerd als de begustigde van de schenking gehandicapt is.”

Laffer-effect

Men zou denken dat in tijden van budgettaire schaarste de belastingen eerder zouden verhoogd worden. Waarom in dit geval niet? “De overheid heeft vastgesteld dat de schenking van onroerend goed niet zo vaak voorkwam in de praktijk”, aldus professor Spruyt.

“De hoge belastingen waren daar zeker de oorzaak van. Anderzijds hadden de beleidsmakers gezien dat, toen ze in 2004 zijn overgestapt naar vlakke tarieven van 3 en 7% voor de schenking van roerende goederen (geld, effecten, aan- delen...), dit een enorme boost veroorzaakt heeft. Vandaar dat men hoopte op hetzelfde economische ‘Laffer-effect’ bij de verlaging van de belastingen op het onroerend goed. De regering speculeerde dat de verlaging zou leiden tot het massale schenken van huizen, appartementen, bouwgronden, enzovoort, waardoor hun inkomsten zouden stijgen. Een win-wineffect dus.”

Verdrievoudiging

Een strategie die heeft gewerkt. “De statistieken van de Koninklijke Federatie van het Belgisch notariaat tonen aan dat de schenking van onroerend goed fors in de lift zit de laatste maanden”, legt notaris Spruyt uit.

“Zo veranderden in december jongstleden maar liefst 2.235 onroerende goederen van eigenaar via schenking wat drie keer meer was dan een half jaar eerder, toen de tarieven nog hoger waren.”

(as/jd/km/kvh) - Bron: Dossier Investeren in Vastgoed 2016

Label: Notaris

Vind meteen het pand van je dromen

Geen locatie gevonden!
searchZoeken

Meer dan 60.000 panden op Hebbes!

Dit interesseert u misschien ook:
Geef je browser toestemming om je huidige locatie te gebruiken.
Ok
Type pand
Ok
Opties
Ok