Kan je een stiefkind evenveel nalaten als je eigen kind?
nalatenschap.jpg

Nieuw samengestelde gezinnen zijn algemeen erkend in onze samenleving. Vaak ontstaat er een hechte band tussen het stiefkind en de plusouder. Maar kun je je stiefkind evenveel nalaten als je eigen kind?

Stiefkinderen genieten geen wettelijk erfrecht, ook niet wanneer de stiefouder met de biologische ouder getrouwd is. Toch bestaan er enkele mogelijkheden om je stiefkind iets, of zelfs evenveel als je eigen kind, na te laten.

De voorkeur bij vele stiefouders gaat uit naar het schenken of legateren in het voordeel van een stiefkind. Bij een feitelijk gezin moet wel sprake zijn van een permanente samenwoning van minimum één jaar en een gemeenschappelijke huishouding. Woon je in Brussel? Informeer je dan goed want voor inwoners van onze hoofdstad gelden strengere regels. Daar moet de plusouder het kind bijvoorbeeld een aantal jaren zelf hebben opgevoed.

Alternatieven

Daarnaast kan de stiefouder kiezen om zijn stiefkind te beschermen via een omweg, namelijk via zijn partner. Door te schenken, legateren of huwelijksvoorwaarden toe te kennen, zal het eigendom uiteindelijk bij het stiefkind terechtkomen.

Als je kiest voor een schenking via je partner of in het voordeel van je stiefkind, moet je rekening houden met enkele wettelijke bepalingen. De stiefouder moet in beide gevallen beroep doen op het beschikbaar deel van zijn vermogen. De eigen kinderen hebben een wettelijk ‘reserve’ waar zij hoe dan ook recht op hebben.

De meest extreme optie is de stiefouderadoptie. Op die manier wordt je stiefkind bij wet gelijkgesteld met je natuurlijk kind. Dat is ook meteen de enige optie om een volledige gelijkheid te garanderen tussen alle kinderen, de stiefkinderen meegerekend.

Het is dus een hele opgave om alle gezinsleden gelijk te kunnen behandelen. Vraag raad een notaris. Hij of zij zoekt graag mee naar een oplossing op maat.

(dt/em) - Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat - Meer info: www.notaris.be

Label: Notaris

Vind meteen het pand van je dromen

Geen locatie gevonden!
searchZoeken

Meer dan 60.000 panden op Hebbes!

Dit interesseert u misschien ook:
Geef je browser toestemming om je huidige locatie te gebruiken.
Ok
Type pand
Ok
Opties
Ok