Hoeveel registratierechten betaal je?
huisopgeld.jpg

Wie een woning koopt, betaalt belastingen. De extra kosten die je betaalt voor de registratie van de akte bij de notaris worden registratierechten genoemd. In een aantal gevallen kun je in aanmerking komen voor vermindering of vrijstelling: denk maar aan het abattement. Wat houdt dat in?

Registratierechten

Bij de aankoop van je woning onderteken je de aankoopakte. Hierop betaal je registratiekosten bij de notaris. Dit is een belasting die de Staat heft bij de registratie van de akte of geschrift in een register. De registratiekosten verschillen naargelang een onderhandse of openbare verkoop. Normaal gezien bedragen deze lasten 10% van de aankoopprijs van je woning, verhoogd met de bedongen lasten. De federale overheid int de registratierechten, maar vanaf 2015 zal het Vlaams Gewest de registratierechten zelf innen.

Vermindering

In sommige gevallen worden de 10% registratierechten verminderd tot 5%: indien het gaat om de aankoop van een ‘bescheiden woning’. Dit houdt in dat je geen andere woning in België mag bezitten, je er binnen de 3 jaar moet intrekken en er ook minstens 3 jaar moet ingeschreven blijven en dat het kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd) van alle onroerende goederen die jij en je partner in gemeenschap bezitten, niet meer mag bedragen dan een bepaald maximum afhankelijk van het aantal kinderen ten laste. (Bijvoorbeeld 745 euro indien je niet meer dan 2 kinderen ten laste hebt.)

Gewoon abattement

Indien je nog niet eerder een woning hebt gekocht, kom je misschien in aanmerking voor het abattement, een vrijstelling van registratierechten op de eerste 15.000 euro van de heffingsgrondslag. (Zowel bij 10% als 5% registratiekosten). De belangrijkste voorwaarden zijn dat je een natuurlijk persoon bent (geen vennootschap), het onroerend goed geheel in volle eigendom wordt aangekocht, geen van de kopers op de datum van de overeenkomst tot koop voor het geheel (volle) eigenaar is van een andere woning in België en dat het goed de hoofdverblijfplaats wordt binnen de twee jaar na aankoop van de woning of binnen de vijf jaar na aankoop van de bouwgrond of woning op plan.

Verhoogd abattement

Bovenop het gewone abbatement van 15.000 euro kan een bijkomend abattement worden toegekend, zodat het verhoogde abattement 25.000 (bij het gewone tarief van 10%) ofwel 35.000 euro (indien de aankoop onderworpen is aan het verlaagd tarief van 5%) bedraagt. Dit kan wanneer de koper een financiering aangaat met hypothecaire inschrijving op het goed. De voorwaarden van het gewone abattement blijven gelden. Dit moet gebeuren binnen twee jaar na datum van registratie van de aankoop of binnen vijf jaar voor een bouwgrond op woning op plan. Het is bovendien niet vereist dat alle kopers een hypothecaire inschrijving nemen op het goed.

Meeneembaarheid

Verkoop je je huidige woning en investeer je in een nieuwe eigendom, dan kunnen de destijds betaalde registratierechten in vermindering worden gebracht op de nieuwe registratiekosten. Je ‘neemt’ de oude registratiekosten die je hebt betaald ‘mee’ naar de nieuwe eigendom. Het mee te nemen bedrag mag maximum 12.500 euro bedragen. Tussen de verkoop en aankoop mag bovendien niet meer dan twee jaar verlopen. Dit kan op twee manieren: meeneembaarheid door verrekening en meeneembaarheid door teruggave.

(kc) - Bron: notaris.be

Label: Belasting

Vind meteen het pand van je dromen

Geen locatie gevonden!
searchZoeken

Meer dan 60.000 panden op Hebbes!

Dit interesseert u misschien ook:
Geef je browser toestemming om je huidige locatie te gebruiken.
Ok
Type pand
Ok
Opties
Ok