Hoeveel bedraagt jouw onroerende voorheffing?
onroerende-voorheffing.jpg

Heb je een eigen woning? Dan betaal je ieder jaar een gewestelijke belasting die berekend wordt op het geïndexeerd kadastraal inkomen van je woning. Heel wat factoren bepalen de hoogte van dit bedrag.

Het belastingtarief wordt bepaald door de gewesten. In het Vlaams Gewest betaal je 2,5% van het kadastraal inkomen. In het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dat 1,25%. Elke provincie, agglomeratie en gemeente kan nog extra opcentiemen heffen. Deze opcentiemen maken het grootste deel uit van het te betalen bedrag. Ter verduidelijking: 100 opcentiemen betekenen een bijkomende belasting van 1 euro op elke euro belasting die aan het gewest verschuldigd is. De onroerende voorheffing is dus afhankelijk van de locatie van je woning.

Voorbeeld: een kadastraal inkomen van 800 euro staat gelijk met een geïndexeerd kadastraal inkomen van 1360 euro (index 2014 = 1,7). De onroerende voorheffing, exclusief opcentiemen, bedraagt 34 euro.

Bescheiden woning

Ben je eigenaar van een bescheiden woning, met andere woorden: bedraagt je niet-geïndexeerde kadastraal inkomen niet meer dan 745 euro? Dan kan je een vermindering van 25% genieten. Hier heb je recht op als het je enige woning is en als je er zelf woont.

Kinderen ten laste

Om recht te hebben op een extra vermindering, moet je op 1 januari van het aanslagjaar tenminste twee kinderen hebben waarvoor je kinderbijslag ontvangt. Deze vermindering is sterk afhankelijk van de locatie van je woning.

Gehandicapte persoon/personen ten laste

Onder bepaalde voorwaarden kan een gehandicapte persoon ten laste gelijk worden gesteld met twee kinderen ten laste.

Energiezuinige gebouwen

Heeft je woning op 1 januari van het aanslagjaar een energiepeil van ten hoogste E40? Dan bedraagt de vermindering 50% van de onroerende voorheffing. Voor woningen met een energiepeil van maximum E30 bedraagt de vermindering zelfs 100% van de onroerende voorheffing. De vermindering krijg je voor een periode van 5 jaar.

Deze regeling geldt voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2014. Voor bouwaanvragen voor deze datum gelden andere regels.

Simulatie 1

Een gezin met 3 kinderen. Ze bezitten en wonen in een huis in Antwerpen met een kadastraal inkomen van 730 euro. Geïndexeerd is dat bedrag 1.241 euro (index 2014 = 1,7). Het is hun enige woning.

  • Het deelbedrag van het Vlaams Gewest bedraagt 2,5% x 1.241 euro = 31,03 euro
  • De provincie heft 290 opcentiemen, dus 2,9 x 31,03 euro = 89,99 euro
  • De gemeente heft 1.350 opcentiemen, dus 13,5 x 31,03 euro = 418,91 euro
  • De totale onroerende voorheffing bedraagt 539,93 euro.

Het gezin heeft recht op een vermindering voor een bescheiden woning, namelijk 25% van 539,93 euro = 134,98 euro en een vermindering voor 3 kinderen ten laste, namelijk 209,15 euro. In totaal wordt er 344,13 euro in mindering gebracht, waardoor het te betalen bedrag 195,80 euro bedraagt.

Simulatie 2

Een gehuwd koppel zonder kinderen bezit en verhuurt een woning in Knokke met een kadastraal inkomen van 1.450 euro. Geïndexeerd is dat bedrag 2.465 euro (index 2014 = 1,7).

  • Het deelbedrag van het Vlaams Gewest bedraagt 2,5% x 2.465 euro = 61,63 euro
  • De provincie heft 355 opcentiemen, dus 3,55 x 61,63 euro = 218,79 euro
  • De gemeente heft 1.900 opcentiemen, dus 19,0 x 61,63 euro = 1.170,97 euro
  • De totale onroerende voorheffing bedraagt 1.170,97 euro.

Dit is ook het bedrag dat het koppel moet betalen, mits ze geen recht hebben op verminderingen.

(sdc) - Video: Quoon

Label: Belasting

Vind meteen het pand van je dromen

Geen locatie gevonden!
searchZoeken

Meer dan 60.000 panden op Hebbes!

Dit interesseert u misschien ook:
Geef je browser toestemming om je huidige locatie te gebruiken.
Ok
Type pand
Ok
Opties
Ok