De ventilatie-eisen bij renovaties
ventilatie.jpg

Zowel voor nieuwbouw als voor ingrijpende renovaties gelden dezelfde energetische eisen. Dit artikel brengt meer wijsheid over ventilatie.

Luchttoevoer in de droge ruimtes

Sinds 2006 gelden er ventilatie-eisen bij renovaties. Wanneer je je ramen vervangt, moet je een bepaalde hoeveelheid verse lucht toevoeren in droge ruimtes. Bij de nieuwe EPB-regelgeving voor renovaties die sinds 2015 van kracht is, blijft deze eis bestaan.

Ook bij natte ruimtes

Zowel bij nieuwbouw als bij renovaties moet je in natte ruimtes de afvoer van vervuilde lucht voorzien. Met de natte ruimtes bedoelen we badkamer, keuken, washok, berging, toilet, … Het afvoerdebiet ligt tussen 25 en maximum 75m³/h.

Systeem C of D

Bij een uitgebreide renovatie ben je verplicht om een volledig ventilatiesysteem te plaatsen. De keuze schippert tussen een ventilatiesysteem C en een systeem D. Met een C-systeem hebben we het over natuurlijke aanvoer en mechanische afvoer. Bij een ventilatiesysteem D werkt alles mechanisch.

Doorboringen zijn noodzakelijk

Een ventilatiesysteem is makkelijk te integreren in een nieuwbouw. Bij een renovatie zit dit anders. Dan moet je doorboren en kanalen wegwerken met een vals plafond. Bespreek je plannen grondig met je architect en EPB-verslaggever.

Toevoerroosters

Wil je een systeem D? Dan neemt je architect de ventilatiekanalen in het ontwerp. Voor een systeem C heb je natuurlijke toevoerroosters nodig. Hier zijn drie mogelijkheden voor:

  • Een veelgebruikte methode is het plaatsen van roosters in de raamkaders. Een handige oplossing aangezien de ramen bij een grondige renovatie vaak vervangen worden.
  • Een toevoerrooster op het glas. Interessant als je je beglazing vervangt, maar je buitenschrijnwerk houdt.
  • De bouwschil doorboren is interessant als je geen nieuwe ramen plaatst of voor een ruimte zonder ramen.

Afvoerkanalen

Je hebt altijd ventilatiekanalen nodig voor het afvoeren van lucht. Vervuilde lucht voer je enkel af vanuit natte ruimtes. Overleg goed met de architect waar je deze plaatst en hoe je ze wegwerkt.

VIDEO: Welke ventilatiesystemen zijn er?

(sv) - Bron: www.livios.be - Video: Quoon

Label: Technieken

Vind meteen het pand van je dromen

Geen locatie gevonden!
searchZoeken

Meer dan 60.000 panden op Hebbes!

Dit interesseert u misschien ook:
Geef je browser toestemming om je huidige locatie te gebruiken.
Ok
Type pand
Ok
Opties
Ok