De lokroep van de stad weerklinkt luid en duidelijk
stad-gezin.jpg

Nadat de slinger tussen wonen in de stad of in de open ruimte sterk in de richting van het buitengebied was opgeschoven, is momenteel de omgekeerde beweging groter dan ooit. De stadsvlucht heeft plaatsgemaakt voor een rush op knusse en comfortabele huisvesting in het midden van de drukke bedrijvigheid. Wonen in verstedelijkte centra is hip, dat weten ze maar al te goed bij Yust en Atenor.

De stadsvlucht is een evolutie die verstrekkende gevolgen heeft gehad voor het Vlaamse landschap. In de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw was wonen in de stad een last geworden. Wie het zich kon veroorloven, kocht een stuk bouwgrond in het groen om daar een gezinswoning, liefst nog een villa, op te trekken. Het gevolg is dat we met het fenomeen van lintbebouwing zitten opgezadeld en grote, aaneengesloten natuurgebieden een zeldzaamheid zijn geworden.

Bereikbaarheid was geen punt meer, want ‘koning auto’ regeerde verkaveld Vlaanderen. Maar nu die auto meer een last is geworden, onder meer door files, parkeerproblemen en hoge brandstoftaksen, komt er een omgekeerde evolutie tot stand: de binnenstad is weer ‘red hot’ geworden.

Gras groeit

De voordelen van wonen in de stad krijgen momenteel een hoge waardering. Er is geïnvesteerd in concepten van kleinere warenhuizen, wonen boven winkels, speelpleintjes voor kinderen, horeca en andere attractiepunten die ook na sluitingstijd van de shops voor leven in de brouwerij zorgen.

Bovendien is wonen in de stad weer best betaalbaar geworden, aldus de experten van Yust en Atenor. Het gevolg laat zich raden: steeds meer jonge gezinnen laten zich overhalen om zich in de stad te settelen. Een villa met een groot gazon is niet langer een droom, al was het maar omdat het onderhoud van dat gazon de work-life balance verstoort. Een tweede factor is dat veel afgestudeerde jongeren ‘blijven hangen’ in de stad waar ze gestudeerd hebben. Ze hebben die tijdens hun studieperiode als hun broekzak leren kennen en staan niet bepaald te trappelen om terug te keren naar het ouderlijk nest in de Vlaamse dorpen. Een fenomeen dat zich bijvoorbeeld sterk voordoet bij de West-Vlamingen, die zich na hun studies vestigen in Gent.

Promotoren reageren

Een belangrijke factor die de aantrekkingskracht van de stad helpt verklaren, is dat de vastgoedprojectoren op hun beurt de stad hebben herontdekt. Atenor en Yust zijn zelf betrokken bij nieuwe projecten die leven in de stad aantrekkelijk moeten maken. Daarbij stellen ze vast dat ook bedrijven de stad opnieuw herontdekken en niet meer ‘d’office’ kiezen voor industrieterreinen buiten de stad.

Daardoor passen werknemers hun mobiliteit aan en zullen ze eerder een privéwoning op loop- of fietsafstand van hun werkplek overwegen. Factoren die elkaar versterken en leiden tot de juiste mix van wonen, werken en ontspannen. Net wat een bruisende stad nodig heeft. Niet te vergeten, aldus de experts, ook de groenfactor speelt een belangrijke rol in het verhaal. De aandacht die stadsbesturen besteden aan de aanleg van één of meerdere groene longen, is een katalysator voor bewoning in de centra.

Studentensteden

Yust, wat staat voor Young Urban Style, speelt al langer in op de trend van de omgekeerde stadsvlucht. De nichedochter van vastgoedspecialist Gands Group beroept zich op cijfers van de Federale Overheidsdienst Financiën die aantonen dat er al sinds het jaar 2000 sprake is van een verhoogde instroom naar de stedelijke centra. In de grootsteden van het Vlaams gewest steeg de bewoning tussen 2000 en 2012 met 14%. In Antwerpen, Gent en Leuven, niet toevallig drie belangrijke universiteitssteden, bedroeg de toename zelfs bijna een kwart. Algemeen wordt verwacht dat deze trend nog lang zal aanhouden en de kans op een nieuwe stadsvlucht minimaal is. De regelgeving rond de ‘betonstop’ zal deze evolutie nog versterken.

Een factor die volgens Yust ook nog een rol speelt in de verstedelijking, is dat steeds meer mensen single blijven. Het Federaal Planbureau verwacht dat tegen 2060 de helft van de bevolking alleenstaand zal zijn, onder meer door vergrijzing, maar ook door echtscheidingen en ‘happy singles’ die een zo groot mogelijke bocht rond het huwelijksbootje maken. Deze trends zorgen voor gewijzigde woonbehoeften, waar overheid en bouwpromotoren op inspelen.

Co-working

Komen we nog even terug op de veranderende werkvormen die de lokroep naar de steden versterken. De generatie van de Millennials geeft de voorkeur aan het mobiele kantoor, of mobile office. Nu eens werken ze thuis, dan weer op een flexplek waar ze gewoon inpluggen, of aan het vrije bureautje dat toevallig op kantoor beschikbaar is. Deze formules van werken zijn belangrijke attractiepolen voor verstedelijking.

Mooi voorbeeld is Fosbury & Sons in de Antwerpse WATT-toren (Working Apart Thinking Together). Het betreft een mix van flexibele werkplekken, vergaderzalen en kantoren in een prachtige ruimte van 2.000 m2. Wie er werk, gebruikt openbaar vervoer, de fiets of komt te voet. Zit het verkeer strop, wordt er van thuis gewerkt. Een auto wordt overbodig en dat blijkt de trigger om binnen de stadswallen naar een knusse rijwoning of appartement te gaan zoeken. Ook mét kinderen.

Tal van vastgoedprojecten weten trouwens werken en wonen perfect te combineren. Oude fabriekspanden krijgen een gemengde invulling, niet zelden met bijkomende faciliteiten als een kindercrèche of een slimme postbus van Bringme.

Duurzaam

Atenor is gespecialiseerd in grootscheepse stadsprojecten met deze gemengde functie van kantoren, diverse woonvormen en comfortdiensten. Ze voegen er telkens een uitstekende ligging en hoge architecturale kwaliteit aan toe. Een kwestie van steeds gepaste antwoorden te bieden op de vernieuwde verwachtingen die het stads- en beroepsleven stelt, aldus Atenor. Met duurzaamheid en groen als bijkomende vereisten van de doelgroep die van de stad zijn nieuwe thuis heeft gemaakt.

(km/br/rvdb/bv) - Dossier: Investeren in Vastgoed 2017

Vind meteen het pand van je dromen

Geen locatie gevonden!
searchZoeken

Meer dan 60.000 panden op Hebbes!

Dit interesseert u misschien ook:
Geef je browser toestemming om je huidige locatie te gebruiken.
Ok
Type pand
Ok
Opties
Ok